Dražen Jurišić's Home Page

Prof. dr. sc. Dražen Jurišić

Školovanje:

Dražen Jurišić rođen je u Novoj Gradiški, Republika Hrvatska, gdje je završio srednju školu, matematičko-informatički smjer. Studirao je elektrotehniku na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je na sveučilišnom diplomskom studiju i smjeru "Industrijska Elektronika" diplomirao u svibnju 1990. godine. Tema diplomskog rada bila je "Aktivni RC filtar s PP frekvencijskom karakteristikom".

Nakon diplomiranja radi na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija (ZESOI), Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu kao zavodski suradnik. Nakon završenog poslijediplomskog studija iz polja Elektrotehnike, smjer "Opća Elektronika" u listopadu 1995. godine magistrirao je s temom "Analiza pogreške analognih mreža metodom formiranja tablice pogrešaka".

U travnju 2002. godine doktorirao je pred međunarodnim povjerenstvom (na engleskom jeziku) s temom "Projektiranje aktivnih-RC filtara postupkom skaliranja impedancija". Rezultati postignuti za vrijeme rada na disertaciji, su prikazani i objavljeni na najznačajnijim međunarodnim znanstvenim skupovima i međunarodnim časopisima. Dobitnik je Srebrne plakete "Josip Lončar" za istaknutu doktorsku disertaciju.

Godine 2002. izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta, 15. prosinca 2005. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 11. srpnja 2011. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Dr. sc. Dražen Jurišić upisan je u Upisnik znanstvenika pod rednim brojem 180050.

Govori engleski i njemački jezik.

Sudjelovanje na projektima:

U svojstvu znanstvenog novaka od 1997-2002. sudjelovao je na projektu "Distribuirani sustavi projektiranja i upravljanja procesima", broj 036-034. U periodu od 2002-2007. sudjelovao je na projektu "Distribuirani sustavi analogne i mješovite obrade signala", broj 0036-003, a od 2007. do danas sudjeluje na projektu "Sustavi analogne i mješovite obrade signala", broj 036-0362214-2316, u svojstvu istraživača. Sva tri navedena projekta je financiralo Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa (MZOŠ), Republike Hrvatske na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, a voditelj je prof. dr. sc. Neven Mijat.

Mentor je jednom doktorskom studentu koji je uključen u projekt "Sustavi analogne i mješovite obrade signala".

Međunarodne stipendije i znanstvena suradnja:

U razdoblju od srpnja 1997. do ožujka 1999. boravio je na znanstveno-stručnom usavršavanju na švicarskoj saveznoj visokoj tehničkoj školi (ETH) u Zürichu, Švicarska kao stipendist švicarske savezne stipendije za strane studente (ESKAS). U tom vremenu bavio se istraživanjem aktivnih RC-filtara s malom snagom, niskim osjetljivostima i niskim šumom pod vodstvom prof. dr. sc. Georgea S. Moschytza.

Nakon osnivanja zajedničkog fonda za unaprijeđenje znanstvene suradnje između Republike Hrvatske i Republike Izrael, kao znanstvenik-istraživač gostuje je na School of Engineering, Bar-Ilan University (BIU), Ramat-Gan, Izrael te je od studenog 2008. više puta posjetio BIU u sveukupnom trajanju od 12 mjeseci. U cjelokupnom periodu od studenog 2008. do danas kontinuirano surađuje s BIU na istraživanju.

Znanstvena aktivnost:

Područje sadašnjeg znanstvenog djelovanja obuhvaća analognu i digitalnu obradu signala, a posebno projektiranje električnih filtara. U području analogne obrade signala bavi se optimiranjem osjetljivosti, šuma, dinamičkog opsega i potrošnje električnih filtara, problemom ugađanja filtarskih karakteristika te problemom stabilnosti. Također se bavi istraživanjem teorije i algoritama koji se odnose na razne tehnike analize i otkrivanja kvarova u električnim krugovima s naglaskom na električne filtre.

Dražen Jurišić autor je više publikacija objavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama i časopisima.

Nastavna aktivnost:

Prema nastavnom programu FER-1 sudjelovao je u izvođenju nastave na predmetima: Teorija mreža i linija i Filtri i filtarska pojačala kao mlađi asistent, asistent, viši asistent i kao docent. Ujedno je i jedan od autora zavodskih skripta "Upute za laboratorijske vježbe" na predmetu Filtri i filtarska pojačala.

Prema nastavnom programu FER-2 kao docent i izvanredni profesor sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima preddiplomskog studija "Elektrotehnike i informacijske tehnologije" Električni krugovi (ujedno je nosioc predmeta) i Signali i sustavi.

Na diplomskom studiju sudjeluje u izvođenju nastave na predmetu Analogna i mješovita obrada signala (ujedno je nosioc predmeta). Također je i jedan od autora zavodskih skripta "Upute za laboratorijske vježbe" na predmetima Električni krugovi i Analogna i mješovita obrada signala.

Na poslijediplomskom studiju uvodi dva nova predmeta Električni filtri u elektroenergetskom sustavu i Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka (ujedno je nosioc oba predmeta).

Stručna aktivnost:

Autor je jednog stručnog projekta kojim je realizirao opsežni računalni program (CAD) za projektiranje eliptičkih filtara te bio suautor u nekoliko stručnih radova.

Ostale aktivnosti:

Član je strukovnih društava KoREMA i IEEE-CAS odjela. Kao volonter društva IEEE predsjednik je Odjela za električne krugove i sustave Hrvatske sekcije IEEE od rujna 2008. godine (Circuits and Systems-CAS 04 Chapter of IEEE Croatia Section).

Djelovođa je modula i profila "Elektroničko i računalno inženjerstvo (ERI)" – završni i diplomski studentski radovi.

Član je predsjedništva i blagajnik udruge AMAC ALUMNI-FER.

Životopis (Curriculum Vitae, engl. verzija) u PDF formatu nalazi se ovdje.
Dražen Jurišić

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija             

Unska 3

HR-10000 ZAGREB

H R V A T S K Adrazen.jurisic@fer.hrLast update: April 30th, 2013.


Povratak na Zavodski izbornik